Impregnering og miljø

Impregnering handler om å ta vare på det man har og beskytte miljøet. Våre produkter inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. Dvs. stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB), deriblant fluorkarboner.

Det er denne siste gruppen som ofte også benevnes med PFOS og PFOA er strengt regulert og brukes lite av vestlige produsenter i dag. PFOS er forkortelse for perfluoroktylsulfonat og PFOA for perfluoroktansyre.

Problemet er at PFOS og PFOA brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. Den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, fastsatte i 2018 nye midlertidige tålegrenser for PFOS og PFOA (EFSA, 2018). PFOA er allerede forbudt i Norge, og vil bli forbudt i EU fra 2020. Bruk PFAS er strengt regulert, men ikke forbudt.

De alvorlige problemene med toksiske (PBT) stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB), inklusiv PFAS og PFOA, er at de er miljøgifter som bruker lang tid på å brytes ned når de først har sluppet ut i naturen. Grunnen til at disse stoffene brukes er at de gir plaggene impregnerende og bestandige egenskaper. Dvs at de bidrar til vannavisning og til at plaggene/skoene varer lenger.

Flere av dem kan lagre seg opp i levende organismer, og være skadelige for miljø, dyr og mennesker. Studier på dyr viser bl.a. at stoffene kan forårsake skade på lever. Immunforsvar og foster kan påvirkes ved gjentatt eller langvarig eksponering. Enkelte stoffer gir kanskje også kreft.

I Villmark impregneringer benytter vi ikke fluorkarboner, men derimot benyttes hydrokarboner. Dette betyr sammensetninger av hydrogen og karbon. Disse stoffene finnes naturlig og er langt lettere nedbrytbare enn PFOA/PFAS. Gjennom utvikling har vi klart å finne sammensetninger som er fullt på høyde impregneringsmessig og har god varighet, selv om de er lettere nedbrytbare.

Dersom du ønsker å lese mer om våre produkter og miljøpåvirking finner du alle data for nedlasting her: https://ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/. Du kan lese mer om våre produkter her: www.villmark.no/impregnering. Problemstillingen med forbruk og behandling av klær og sko har vi vært opptatt av fra starten i Villmark.

Her kan du lese mer om PFOS og PFOA hos Folkehelseinstituttet og her hos Framtiden i våre hender . Her er en artikkel fra NRK som belyser interessante problemstillinger i denne sammenheng.

Les litt om bakgrunn for hvordan vi tenker her: Villmark sin historie

lES FLERE ARTIKLER